Aktualności

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych naszej parafii odbędzie się w niedzielę 7 czerwca po mszy o godz. 11.00.

 


 

Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy również Internautom za wsparcie materialne naszej budowy kościoła.


Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest przełożony na 19 października 2020 r. o godz. 18.00.
Sakramentu udzieli ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik.


Z okazji obchodów urodzin św. Jana Pawła ponad sto amatorskich głosów z różnych rejonów Polski i Europy wspólnie składa votum świętej osobie. Wirtualny chór powstał na zaproszenie Domowego Kościoła naszej parafii.


Domowy Kościół naszej parafii zaprasza wszystkich parafian do wspólnego świętowania 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

 


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się w grupie na Facebook: Ulubieńcy Boga.

Grupa ta na status grupy prywatnej, czyli wyłącznie dla osób biorących udział w przygotowaniu.

 


 

W tym wyjątkowym czasie życzymy wszystkim, by tegoroczne Triduum Paschalne przeżywane w domowym środowisku zaowocowało umocnieniem wiary we władzę Chrystusa, który zmartwychwstając pokonał naszą śmierć i w to, że działa w naszych domach i rodzinach.

Wasi duszpasterze

 


Z ostatniej chwili:

W sobotę 4 kwietnia w samo południe dostarczono do naszej parafii portrety świętych: Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowalskiej.

Niech Dobry Bóg błogosławi Rodzinom fundatorów tych obrazów, a święci Patronowie niech wypraszają potrebne łaski. Bóg zapłać.

 

 


Nowości w galerii:


 

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej,
pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej
O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie
Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie
mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do
mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą.
Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.


II Modlitwa podczas Komunii Duchowej
Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca,
które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię
w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć
w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście
płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do
mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali
całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham
cię. Niech tak się stanie. Amen


Propozycje duszpasterskie na Wielki Tydzień w tym:

  1. Rozbudowane propozycje na przeżywanie Wielkiego Tygodnia w domu (plik pdf)
  2. Wprowadzenie dzieci w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa
  3. Jak uczestniczyć w transmisji Mszy św. online i jak przygotować święconkę w domu
  4. Wprowadzenie w Triduum Paschalne

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii prowadzone przez ks. Tomasza Lisieckiego są udostępnione na parafialnym kanale YouTube.

  1. Zaproszenie Księdza Tomasza
  2. Pierwszy dzień rekolekcji, piątek, 27 marca, godz. 19.00
  3. Drugi dzień rekolekcji, sobota, 28 marca, godz. 19.00
  4. Trzeci dzień rekolekcji, niedziela, 29 marca, godz. 19.00

 

ZALECENIA DUSZPASTERSKIE

na czas trwania stanu epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., polecam co następuje:

Sprawowanie sakramentów

1. Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to – w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji – należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.

3. W kaplicach domów zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu i ewentualnie stali pracownicy.

4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Do tego grona nie zalicza się celebransa, posługujących i pracowników firmy pogrzebowej.

5. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania:

a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

c. Spowiedź może mieć miejsce w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach lub w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie tego sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem.

d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o możliwości wzbudzenia aktu żalu doskonałego, którego motywem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przywraca łaskę uświęcającą w razie niemożności spowiedzi. Powiązany być winien z mocnym postanowieniem wyznania grzechów przy najbliższej okazji.

e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

6. Wiernym, którzy o to poproszą, można udzielać Komunii św. poza liturgią z wyjątkiem:

a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym.

b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Należy pamiętać o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej.

Celebracje Wielkiego Tygodnia

7. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych trzecią.

8. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w Archikatedrze o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża dziekani mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich będzie miało miejsce po ustaniu stanu epidemii.

9. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w Archikatedrze transmitowane będą przez stronę internetową parafii katedralnej. Księży proboszczów zachęcam do organizowania transmisji online Mszy św. i nabożeństw odprawianych w kościołach parafialnych.

10. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

a. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

b. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującym stanem epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.

c. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

d. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy można podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”.

e. Podczas Wigilii Paschalnej opuszcza się poświęcenie ognia. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

f. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

11. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.

12. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie dostępne na stronie internetowej Archidiecezji.

Pierwsza Komunia Święta

13. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że dopóki szkoły pozostaną zamknięte, nie organizujemy dla dzieci żadnych spotkań w parafii.

14. Po Wielkanocy:

a. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte w okresie trwania stanu epidemii.

b. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o terminie I Komunii Świętej podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami.

15. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzicami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby, nie wykluczając możliwości indywidualnej Komunii Świętej.

16. Udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do czasu odwołania stanu epidemii. Nowe terminy należy ustalić z biskupem szafarzem.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń państwowych i wynikających z nich regulacji kościelnych. Wielka wdzięczność należy się lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę. Ich wysiłkom ratowania życia i zdrowia ludzkiego towarzyszy nasze duchowe wsparcie. Modlitwą ogarniamy chorych, przebywających w szpitalach oraz tysiące ludzi odbywających kwarantannę i niepewnych stanu swojego zdrowia.

Obecna pandemia, o niespotykanych w historii konsekwencjach dla życia codziennego obywateli oraz funkcjonowania instytucji życia społecznego i gospodarczego, szczególnie bolesna jest dla wiernych, pozbawionych dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Ufamy, że Bóg miłosierny wyprowadzi dobro także z obecnych trudnych doświadczeń, z których wyjdziemy odnowieni duchowo i umocnienie w wierze i miłości.

Z serca wszystkim błogosławię

+ Stanisław Budzik Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 25 marca 2020 r.

 

 

 


Zaproszenia:

  • Dziecięca schola śpiewająca na niedzielnej mszy o godz. 11.00 zaprasza każdego muzykującego. Jeden warunek: na godzinę 10.30 trzeba przyjść do kaplicy na próbę ze swoim instrumentem.
  • Domowy Kościół zaprasza wszystkich chcących włączyć się w oprawę comiesięcznych wieczornych adoracji Najświętszego Sakramentu.

Darowizna na cele kultu religijnego


Roku Pańskiego 2015, 05 września, w pierwszą sobotę miesiąca, upraszając wstawiennictwa Matki Bożej,  w Godzinie Miłosierdzia: o 15.00 po modlitwie, rozpoczęliśmy budowę Świątyni p.w. Jezusa Miłosiernego w Turce - osiedle Borek. Niech Bóg błogosławi temu dziełu i wszystkim zaangażowanym!