Małżeństwo

Narzeczeni spisują protokół przedmałżeński w kancelarii parafialnej – trzy miesiące przed ślubem. Datę ślubu można zarezerwować wcześniej.

Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa

 

  1. Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).
  2. Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą:
   • metrykę chrztu (nie starszą jak sześć miesięcy przed datą ślubu),
   • dowody osobiste.
  3. Jeżeli narzeczeni chcą zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych
  4. Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w:
   • 10 konferencjach przedmałżeńskich (w naszej parafii uzgodniony termin z Proboszczem),
   • spotkaniach w poradni rodzinnej (uzgodnione z Proboszczem),
   • dniu skupienia dla narzeczonych (uzgodnione z Proboszczem).
  5. W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów (dołączyć dokumenty z USC, świadectwo wygłoszonych zapowiedzi) oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy przynieść ze sobą dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).
  6. W dniu ślubu (15 minut przez ślubem) należy:
   • dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa w naukach, spowiedzi, dniu skupienia, poradni rodzinnej,
   • podpisać akt ślubu.

Powiązane zdjęcia: