Chrzest

Sakrament chrztu św. jest udzielany w niedziele w czasie Mszy św. o 11.00.

Informacja dla rodziców przed chrztem dziecka

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła. por. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849

  1. Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
  2. Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC.
  3. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
  4. Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
   • został wyznaczony przez rodziców dziecka,
   • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
   • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić,
   • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
   • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

    

  5. Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź.
  6. W dniu chrztu (15 minut przed Mszą) rodzice i chrzestni, w kancelarii, składają podpisy w księgach metrykalnych. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza.

Powiązane zdjęcia: