Ogłoszenia, 28 lutego 2021 roku

  1. W piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej po mszy św. o godz. 18.30.
  2. W niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali po mszy św. o godz. 18.00.
  3. Konferencje przedmałżeńskie dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz. 19.00.
  4. Legion Maryi zaprasza na modlitwę różańcową, w pierwszą sobotę miesiąca, po mszy św. wieczornej, w intencji wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzkości.
  5. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
  6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.
  7. Trwają prace malarskie kościoła. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą w całości przeznaczone na ten cel.
  1. Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes” Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!

II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk misyjny: przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy oraz naszej odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa.

Zachęcając wszystkich do troski o misje, serdecznie dziękuję w imieniu młodych Kościołów misyjnych za wszelkie dobro im ofiarowane.

Zwracam się z gorącym apelem do rodzin, które w obecnym czasie jawią się jako Kościoły domowe. Otoczcie modlitwą misje. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię. Nie zapominajcie też w swych modlitwach i dobrych uczynkach o rodzinach w krajach misyjnych. Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych. Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek. Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji