Archiwum ogłoszeń parafialnych - rok 2020

 

V Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 

 1. Bóg zapłać Księdzu dr. Tomaszowi Lisieckiemu za wygłoszone drogą internetową, dla naszej Wspólnoty parafialnej, rekolekcje wielkopostne.
 2. W dalszym ciągu odwołujemy wszystkie nabożeństwa wielkopostne i spotkania w domu parafialnym.
 3. Ciągle trwają prace budowy naszego kościoła. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć postępy budowlane. Można wesprzeć nasze działania dobrowolną ofiarą materialną lub modlitwą. Przypominam, że budowę kościoła finansujemy sami, bez żadnego wsparcia. Nr. konta parafialnego jest na naszej stronie parafialnej.
 4. Przypominamy, że można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania codziennie, kwadrans przed wieczorną mszą św.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone na utrzymanie naszej parafii drogą elektroniczną.

 


IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020 r. 

 1. Ze względu na epidemię, w dalszym ciągu odwołane są wszelkie nabożeństwa i spotkania w domu parafialnym.
 2. Wyjątkowo, tegoroczne rekolekcje wielkopostne będą prowadzone drogą internetową. Nasz rekolekcjonista, ks. dr Tomasz Lisiecki, zaprasza na nauki rekolekcyjne w: piątek, sobotę i niedzielę o godz. 19.00. Link do nauk jest umieszczony na naszej stronie: www.milosierny.pl.
 3. W środę (25.03), uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Kościele katolickim jest to Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do duchowego uczestnictwa we mszy św. poprzez środki społecznego przekazu. W tym dniu jest możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchowa adopcja polega na praktyce modlitwy i dobrowolnych dzieł pokutnych w intencji poczętego dziecka, którego narodziny są zagrożone. Zachęcamy serdecznie do tej pięknej praktyki modlitwy w obronie poczętego życia.
 4. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Mały Gość Niedzielny.
 5. Przed kaplicą zbierane są do puszek ofiary na kwiaty i wykonanie Grobu Pańskiego w naszej kaplicy.
 6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę przeznaczone na potrzeby naszej parafii.


III Niedziela Wielkiego Postu,  15 marca 2020 r.

 

 

 

 1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce odwołujemy w naszej parafii wszelkie zajęcia i spotkania w domu parafialnym. Odwołujemy również nabożeństwa dodatkowe: Drogę Krzyżową i nabożeństwo Gorzkich Żali. Odwołujemy również konferencje przedmałżeńskie. Poinformujemy o przywróceniu ww. spotkań na naszej stronie internetowej www.milosierny.pl i w ogłoszeniach duszpasterskich. Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa duchowego w nabożeństwach wielkopostnych poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.
 2. Przed kaplicą ministranci zbierają do puszek ofiary na kwiaty i wykonanie Grobu Pańskiego w naszej kaplicy.
 3. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy również Internautom za wsparcie materialne naszej budowy kościoła.
 5. Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
  Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
  Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
  2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
  3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
  4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
  Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
  Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
  Warszawa, 12 marca 2020 r.

 


II Niedziela Wielkiego Postu,  8 marca 2020 r.


 

 

 1. W piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej po mszy św. o godz. 18.30.
 2. W niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali po mszy św. o godz. 18.00.
 3. Konferencje przedmałżeńskie dzisiaj i w przyszłą niedzielę o godz. 19.00.
 4. Legion Maryi zaprasza na spotkania czcicieli Maryi w środy po mszy św. wieczornej.
 5. Oaza Dzieci Bożych zaprasza dzieci na spotkanie w soboty o godz. 11.30.
 6. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza przy ul. Szkolnej 6, zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych 17 marca od godz. od 16.00 do 19.00.
 7. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
 8. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.
 9. Misjonarki i misjonarze poprzez służbę ubogim i potrzebującym pomocy są zarazem świadkami miłosierdzia Kościoła. Z oddaniem pielęgnują chorych, pocieszają strapionych, karmią głodnych, zaradzają wielu potrzebom sierot, starców i niepełnosprawnych. Są solidarni z tymi, których wyklucza współczesny świat. W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy pragnę serdecznie podziękować wszystkim wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarności misjonarze głoszą Ewangelię i budują wspólnoty wiary na wszystkich kontynentach. Jednocześnie ośmielam się prosić, byście nie ustawali w hojności, przekazując dzisiaj ofiarę do puszek na rzecz misji. Dzieło to wspiera polskich misjonarzy. Tylko w ubiegłym roku, dzięki Waszej ofiarności, mogło zrealizować ponad 300 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych na misjach w najbiedniejszych krajach świata. Możemy o nich dowiedzieć się więcej ze strony internetowej misje.pl. Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom, z serca Wszystkim błogosławię - bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Przed kaplicą jest zbiórka do puszek na „Krajowy Fundusz Misyjny”.


I Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020 r. 

 1. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej po mszy św. o godz. 18.30.
 2. W niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali po mszy św. o godz. 18.00.
 3. Dla narzeczonych, którzy w tym roku planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński nauki przedmałżeńskie dziś i w kolejne niedziele o godz. 19.00. Chętne pary prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub drogą mailową.
 4. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą w terminie od 27. do 29. marca.
 5. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
 6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę przeznaczone na budowę kościoła.
 7. Dziś po mszy św. wieczornej Oaza Domowego Kościoła zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu.

 


VIII Niedziela Zwykła, 23 lutego 2020 r. 

 1. W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msza św. z posypaniem głów popiołem o godz. 18.00. W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia.
 2. W piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej po mszy św. o godz. 18.30.
 3. W niedziele nabożeństwo Gorzkich Żali bezpośrednio po mszy św. o godz. 18.00.
 4. W okresie Wielkiego Postu, dla narzeczonych, którzy w tym roku planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński, będą prowadzone nauki przedmałżeńskie. Chętne pary prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub drogą mailową. Pierwsze spotkanie w przyszłą niedziele w Domu Parafialnym o godz. 19.00.
 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, mieszczącej się przy ul. Kalinowszczyzna 70, zaprasza wszystkich zainteresowanych na drzwi otwarte, które odbędą się w czwartek (05 marca 2020 r.) o godzinie 17.00.
 6. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
 7. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.
 8. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę będą w całości przeznaczone na budowę kościoła.

 


VI Niedziela Zwykła, 16 lutego 2020 r. 

 1. Ogłoszenia gospodarcze. Kończymy instalacje: elektryczne, nagłośnieniowe, alarmowe i monitoringowe kościoła. Z całego serca składam serdeczne „Bóg zapłać” Panu Markowi Horbaczewskiemu za trud pracy i wszelką życzliwość! Panu Tadeuszowi Niewińskiemu dziękuję za wykonanie instalacji wod.-kan., za instalacje hydrantów i wstępne prace przy instalacji ogrzewania podłogowego. Dziękuję Panu Romanowi Guzowi za prace ziemne i użyczenie koparki. Wykonaliśmy wewnętrzne schody i trwają prace budowlane sali katechetycznej nad zakrystią. Budowane są kominy wentylacyjne. Wykonaliśmy odwodnienie i drenaż wokół kościoła. Zostało nam z instalacji dachu drewno, które wykorzystaliśmy do budowy altanki i placu rekreacyjnego dla Parafian, którzy chcieliby odpocząć przy ognisku i grillu. Teren ten jest ogólnie dostępny i można z niego korzystać, przy wstępnym ustaleniu z Proboszczem. Za wszelkie prace budowlane dziękuję ekipie budowlanej Pana Roberta Stefaniaka. Dziękuje też za wyrozumiałość w terminach płatności, za wykonane usługi. Dziękuję za pomoc w budowie Panu Andrzejowi Bocianowi. Obecnie wykonywane są tynki wewnętrzne kościoła. Wykonywane są też tymczasowe ławki do kościoła, które w przyszłości będą wykorzystywane na imprezy plenerowe. W planach mamy wykonanie instalacji grzewczej i posadzki. Dziękuję z całego serca wszystkim ofiarodawcom wspierającym naszą wspólną inwestycję. Te wszystkie ww. prace wymagają jeszcze większego wsparcia finansowego. Aby zapewnić płynność prac budowlanych chcemy, aby jedna taca niedzielna była w całości przeznaczona na budowę kościoła. Będą to ofiary z pierwszej niedzieli miesiąca. Być może, jeszcze w tym roku, przeprowadzimy się do nowego kościoła.
 2. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
 3. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.

 


 

V Niedziela Zwykła, 9 lutego 2020 r.


 1. We wtorek (11.02.) przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to jednocześnie 28. Światowy Dzień Chorych. Zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00.
 2. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
 3. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.
 4. W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Bohdana Witkowskiego. Pomódlmy się o radość życia wiecznego dla Niego. Wieczny odpoczynek…

 


Ofiarowanie Pańskie, 2 lutego 2020 r. 

 1. Spotkania Legionu Maryi odbywają się w środy po mszy św.
 2. Spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w soboty o godz. 11.30.
 3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania dziś po mszy św. wieczornej.
 4. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
 5. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.


III Niedziela Zwykła, 26 stycznia 2020 r.


 

 1. Spotkanie kadydatów do bierzmowania w niedzielę (02. lutego) po Mszy świętej o godz. 18.00.
 2. Zakończyliśmy ferie zimowe organizowane przez naszą parafię. Wzięło w niej udział 65. dzieci. Składam serdeczne Bóg zapłać Wójtowi Gminy Wólka Edwinowi Gotratowi za pomoc w organizacji ferii. Dziękuję wszystkim wolontariuszom: Agnieszce Wardzie za koordynację opiekuńczą, młodzieży z naszej parafii za opiekę nad dziećmi, Pani Elżbiecie Caban (właścicielce cukierni „Elka” z Leonowa) za słodycze i napoje. Dziękujemy Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Turki, Policji z Niemiec, Pani Małgorzacie Podniesińskiej z Biblioteki na Osiedlu. Dziękuję Panu Bartoszowi Waligórskiemu (właścicielowi Skate Town - Parku Rozrywki - Wrotkarnia w Lublinie) za darmowe zajęcia na torze wrotkarskim i torze kartingowym. Za zajęcia integracyjne dziękuję: Panu Kamilowi Buremu - za zajęcia Karate Tradycyjne, grupie tanecznej z Lublina oraz naszym Parafianom, którzy nam wiele pomogli, a chcą być anonimowi.
 3. W imieniu Własnym, Wójta Gminy Wólka oraz Rady Gminy Wólka serdecznie zapraszam na III Gminny Koncert Kolęd pt. "Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi dziś...", który odbędzie się 2 lutego, bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 11:00 w naszym nowym Kościele. Do występów zachęcamy Dzieci i Młodzież wraz z Rodzicami, Seniorów, Radnych, Sołtysów, Harcerzy, Zuchów, Pracowników Oświaty - wszystkich, którzy chcieliby wspólnie pokolędować. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Wólka do dnia 28 stycznia br. do godz. 15:30.
 4. Już po raz 67 z kolei obchodzony jest dziś Światowy Dzień Walki z Trądem. Pochylamy się w łączności z wieloma innymi krajami świata nad problemem trądu, chorobą ciągle obecną w najbiedniejszych częściach kuli ziemskiej. Pomimo wszelkich starań, aby ją zwalczyć, ta choroba dotyka wciąż miliony ludzi, skazując ich nie tylko na cierpienie fizyczne, ale także na cierpienie psychiczne, spowodowane niemal automatyczną marginalizacją tych, którzy na nią zapadają. Tymczasem trąd już jest uleczalny i nie musi być wyrokiem śmierci czy wygnania dla chorych. Przy wyjściu z kaplicy można do puszek złożyć ofiarę pieniężną, na rzecz trędowatych.
 5. W niedzielę (02.02) święto Ofiarowania Pańskiego zwane popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Prosimy zabrać ze sobą gromnice.
 6. Spotkanie Legionu Maryi w środę po mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.
 7. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
 8. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.


II Niedziela Zwykła, 19 stycznia 2020 r.

 

 1. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Przyjęło nas 68 % mieszkańców naszej Parafii. Wszystkim Parafianom składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie przejawy życzliwości i gościnności. Przypominam, że ofiary składane przy okazji wizyty duszpasterskiej zostaną w całości przeznaczone na spłatę zadłużenia za budowę dachu kościoła.
 2. Powracamy do obowiązującego porządku. Msza św. wieczorna w tygodniu o sprawowana jest o godz. 18.00.
 3. Mamy księgę intencji mszalnych na rok 2020. Można rezerwować terminy mszy św. za naszych bliskich zmarłych lub o błogosławieństwo Boże dla żyjących.
 4. Jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
 5. Już po raz kolejny, nasza parafia bierze udział w pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach. Zbieramy pluszaki dla małych pacjentów szpitalnych. Można je przynieść dziś i w przyszłą niedziele. Prosimy, aby były w dobrym stanie.
 6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę, przeznaczone na potrzeby naszej parafii.

 


 

Chrzest Pański, 12 stycznia 2020 r.

 1. Przypominam, że w czasie wizyty duszpasterskiej msza św. wieczorna na tygodniu będzie sprawowana o godz. 17.00.
 2. Terminy wizyty duszpasterskiej:
  13.01.2020 – poniedziałek: Brzozowa, Jaworowa 15.
  14.01.2020 – wtorek: Klonowa, Jesionowa 18, Jarzębinowa 1.
  15.01.2020 – środa: Topolowa 1-11 i domki, Wiązowa.
  16.01.2020 – czwartek: Lipowa, Wierzbowa, Zawilcowa, Świerkowa, Modrzewiowa.
  17.01.2020 – piątek: Jagodowa, Żurawinowa, Jeżynowa,
  18.01.2020 – sobota:
  od godz. 9.00: Poziomkowa, Jarzębinowa 3, 4.
  od 15.00 Wizyty uzupełniające.
 3. Nasza Parafia wraz z Wójtem gminy Wólka Panem Edwinem Gortatem organizuje ferie zimowe dla dzieci, które w tym czasie pozostają w domu. Termin ferii w drugim tygodniu (20-24 stycznia w godz. od 10.00 do 15.00). Po mszy św. rodzice mogą zgłosić swoje dzieci w zakrystii. Poszukujemy wolontariuszy do opieki nad dziećmi w czasie ferii. Chętni mogą się zgłaszać do księdza proboszcza.
 4. Już po raz kolejny, nasza parafia bierze udział w pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach. Zbieramy pluszaki dla małych pacjentów szpitalnych. Można je przynieść w przyszłą niedziele. Prosimy, aby były w dobrym stanie.
 5. Jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
 6. Bóg zapłać za ofiary na tacę przeznaczone na utrzymanie naszej parafii.

 


 

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu, 5 stycznia 2019 r.

 1. Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. jak w niedziele.
 2. Przypominam, że w czasie wizyty duszpasterskiej msza św. wieczorna na tygodniu będzie sprawowana o godz. 17.00.
 3. Terminy wizyty duszpasterskiej:
  07.01.2020 – wtorek:
  Konwaliowa 1, 1A, Jaworowa 1-11.
  08.01.2019 – środa:
  Konwaliowa 3, 5, 13.
  09.01.2020 – czwartek:
  Jaśminowa 2, Konwaliowa 9.
  10.01.2020 – piątek:
  Jesionowa domki, Jaworowa 13
  11.01.2020 – sobota:
  od godz. 9.00 Jarzębinowa 2, 6,
  Biskupie Kolonia.
  od godz. 15.00
  Konwaliowa 17, 19, 21, 23. Wrzosowa
 4. Nasza Parafia wraz z Wójtem gminy Wólka Panem Edwinem Gortatem organizuje ferie zimowe dla dzieci, które w tym czasie pozostają w domu. Termin ferii w drugim tygodniu (20-24 stycznia w godz. od 10.00 do 15.00). Po mszy św. rodzice mogą zgłosić swoje dzieci w zakrystii. Poszukujemy wolontariuszy do opieki nad dziećmi w czasie ferii. Chętni mogą się zgłaszać do księdza proboszcza.
 5. Jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
 6. Bóg zapłać za ofiary na tacę przeznaczone na utrzymanie naszej parafii.