Grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików

Naszym najważniejszym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiąganiu.

  • MITYNGI (wszystkie otwarte) odbywają się w każdą niedzielę w godz 15:30 - 17:30
  • Dyżury do rozmów indywidualnych pełnimy w każdą niedzielę w godz. 14:30 - 18:00