AA Grupa wsparcia

We wrześniu 2012 roku w naszej parafii rozpoczęła działalność grupa wsparcia AA ,,Skorpion”.

 

Preambuła  AA (kim są Anonimowi Alkoholicy?)

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem  swoim doświadczeniem, siłą i na dzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, utrzymujemy się sami z naszych dobrowolnych datków. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach.

Naszym najważniejszym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiąganiu.

  • MITYNGI (wszystkie otwarte) odbywają się w każdą niedzielę w godz 15:30 – 17:30
  • Dyżury do rozmów indywidualnych pełnimy w każdą niedzielę w godz. 14:30 – 18:00

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH

Waldek AA – rzecznik grupy ,,Skorpion”