Galerie z 2021 roku

Ustanowienie nowych ministrantów,
3 stycznia 2021 roku