O parafii

Parafia została erygowana dnia 19.04.2009 roku dekretem metropolity lubelskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany Ks. dr Waldemar Fac.

Wcześniej przez kilka lat była to kaplica podległa pod parafię pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce. Budowniczym kaplicy był Proboszcz parafii w Turce Ks. Krzysztof Kołodziejczyk.

W roku 2009 podjęte zostały pierwsze działania zmierzające do budowy kompleksu świątynnego.

Webmaster: parafiaturka@gmail.com