Kalendarium budowy

W tym dziale będziemy na bieżąco przedstawiali postępy prac związanych z budową kompleksu świątynnego.

Wszystkie zdjęcia z budowy prezentowane są w osobnym dziale „Galeria budowy”

 

* * *

05.2012
Prace wykończeniowe

Wykończenie piwnicy (sala sportowa, kotłownia, kancelaria parafialna, sala kinowa, ubikacja, pomieszczenie gospodarcze), montaż lamp na klatce schodowej i w części piwnicznej, wyrównanie terenu przy kaplicy i Domu parafialnym oraz posianie trawy, uporządkowanie terenu i ogrodzenie miejsca składowania materiałów budowlanych pod budowę kościoła, wykonanie docelowego przyłącza elektrycznego do Domu parafialnego oraz dokończenie instalacji elektrycznych (montaż gniazdek elektrycznych i oświetlenia), instalacja anten tv oraz sieci internetowej, wykonanie instalacji piorunochronowej.

 

* * *

04.2012
Prace wykończeniowei

Wykończenie piętra pierwszego, mieszkalna część Domu Parafialnego (mieszkanie proboszcza, pokój gościnny, sala spotkań), ułożenie kostki brukowej wokół budynku parafialnego i kaplicy, montaż pieca CO i wykonanie przyłącza gazowego do budynku.

 

* * *

03.2012
Klatka schodowa

Wykonanie klatki schodowej (schody, poręcze), prace malarskie.

 

* * *

02.2012
Wykończenie dachu

Ocieplenie dachu i wykonanie regipsowych sufitów w części wikariuszowskiej.

 

* * *

11-12.2011
Ocieplenie i posadzki

Dzięki łaskawej aurze mogliśmy przeprowadzić prace związane z ociepleniem budynku. Dodatkowo zostały wylane posadzki oraz wykonane ogrzewanie wewnętrzne.

 

* * *

07-08.2011
Prace wakacyjne

Dzięki ofiarności i pracy wielu osób w okresie wakacji wykonane zostały następujące prace:

 

 • wstawiono okna,
 • wstawiono docelowe drzwi wejściowe w liczbie 4 sztuk,
 • wykonano prace elektryczne,
 • ukończono prace hydrauliczne
 • rozpoczęto wykonanie tynków wewnątrz budynku.

 

 

* * *

05.2011
Położenie dachu

W pierwszych dniach maja udało się przykryć całość dachem.

 

* * *

04.2011
Dach

Kwiecień zaczęliśmy od wykonania więźby dachowej.

 

* * *

03.2011
Druga i trzecia kondygnacja

Gdy tylko pogoda na to pozwoliła przystąpiliśmy do kontynuacji prac. W marcu zostały wykonane dwie pozostałe kondygnacje.

 

* * *

10.2010
Prace przy parterze

Dzięki ofiarom, które zostały zebrane w trzecim kwartale 2010 wykonaliśmy następujące prace budowlane: wymurowaliśmy pomieszczenia parterowe, w których będzie się znajdować: kancelaria parafialna, archiwum parafialne, sala konferencyjna do celów duszpasterskich, kuchnia z magazynkiem oraz sala gościnna; położyliśmy strop oraz zaczęliśmy budowę ostatniej kondygnacji przeznaczonej do celów mieszkalnych.

 

* * *

01.2011
Strop i przyłącze gazowe

Dzięki ofiarom, które zostały zebrane podczas wizyty duszpasterskiej w ostatnim tygodniu stycznia przygotowaliśmy na naszej budowie ostatni strop Domu Parafialnego. Wykonane zostało również przyłącze gazowe.

 

 

* * *

10.2010
Prace przy parterze

Dzięki ofiarom, które zostały zebrane w trzecim kwartale 2010 wykonaliśmy następujące prace budowlane: wymurowaliśmy pomieszczenia parterowe, w których będzie się znajdować: kancelaria parafialna, archiwum parafialne, sala konferencyjna do celów duszpasterskich, kuchnia z magazynkiem oraz sala gościnna; położyliśmy strop oraz zaczęliśmy budowę ostatniej kondygnacji przeznaczonej do celów mieszkalnych.

 

 

  •  

  •  

 

* * *

10.2010
Niwelacja terenu

Wykonaliśmy niwelację terenu przy kaplicy, od strony Osiedla. Zabezpieczone zostały w ten sposób budynki kaplicy i Domu Parafialnego przed gromadzeniem się wody deszczowej.
Przygotowaliśmy strop i schody do wylania betonem.
Bóg zapłać Panu Tadeuszowi Niewińskiemu za prace hydrauliczne na rzecz parafii.

 

 

* * *

06.2010
Wylanie stropu

Pod koniec czerwca wykonaliśmy pierwszy strop na budynku parafialnym oraz wykonaliśmy 6 partii schodów (50 stopni). Zamontowaliśmy również nowe parapety w oknach kaplicy.

 

 

* * *

06.2010
Izolacja fundamentów

W czerwcu prowadzone były dalsze prace budowlane przy budynku parafialnym. Wykonana została także kompleksowa izolacja fundamentów istniejącego budynku kaplicy. Jeśli tylko pogoda pozwoli zostanie wylany strop na pierwszej kondygnacji nowego budynku.

 

 

* * *

05.2010
Elewacja kościoła

W maju przeprowadzone zostanie ocieplenie bocznych ścian naszego kościoła oraz wykonanie nowej elewacji na tych ścianach.

 

 

  •  

 

* * *

05.2010
Pierwsze prace budowlane

W maju zostały rozpoczęte pierwsze prace budowlane. Zostały wykonane fundamenty wielofunkcyjnego domu parafialnego oraz najniższa kondygnacja tegoż budynku.

 

 

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

 

* * *

18.04.2010
Pierwsza łopata wbita

W pierwszą rocznicę ustanowienia parafii odwiedził nas Arcybiskup Józef Życiński. Uroczysta Eucharystia oraz wbicie pierwszej łopaty były symbolem duchowej łączności Metropolity lubelskiego oraz Władz gminy z naszą parafią podczas trudnego zadania budowy świątynii.

 

 

  •  

  •  

  •  

  •  

 

* * *

07.2009
Nabycie terenu

W połowie lipca, nabyliśmy przez akt darowizny, akt własności na teren i kaplicę od Parafii macierzystej z Turki. Pozwala to nam starać się o pozwolenia na budowę i inne dokumenty związane z inwestycjami.