Ogłoszenia, 23.07.2023

1. W dniach 23-30 lipca 2023 obchodzimy XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. W związku z tym, po każdej mszy św. odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Zapraszamy kierowców, aby po mszy św. stanęli obok swoich pojazdów mechanicznych. Zbierane ofiary przeznaczone są na fundusz MIVA, z którego nabywane są samochody dla misjonarzy polskich pracujących na misjach.
2. Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret o udzieleniu odpustu dziś, z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Osoby starsze mogą uzyskać odpust uczestnicząc w Mszy św. Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają „uczynek miłosierdzia”, odwiedzając samotną osobę starszą. Możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez spotkanie wirtualne, przez elektroniczne środki przekazu.
3. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę przeznaczone na potrzeby naszej parafii, jak i za ofiary indywidualne.
4. Jest prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
5. Wszystkim parafianom udającym się w tym tygodniu na wypoczynek wakacyjny życzymy dobrej pogody i błogosławieństwa Bożego.

Powiązane zdjęcia: